Ze střípků až na Olymp

Některé případy na našem oddělení zákaznické podpory mají zajímavý vývoj, ač tomu okolnosti zpočátku vůbec nenahrávají anebo by to nikdo jednoduše nečekal.

Na oddělení zákaznické podpory poskytujeme smluvním zákazníkům podporu pro jejich prostředí, některým kompletně jejich prostředí či vybrané služby i provozujeme. Vše je podepřeno smluvními SLA a z pohledu úspěšnosti pro nás neexistuje jiný cíl než spokojený zákazník. Pro různé případy (například obchodní či pro řešení potíží) máme jako jeden z mála partnerů v ČR aktivní smlouvu Microsoft Premier Support for Partners, kterou čas od času umíme také využít. Jak se všechny tyto věci nedávno potkaly je popsáno dále.

Podporo, máme problém

Tuto věc zažíváme denně. Zákazníků máme dost, oni svých problémů také, a tak se jich na nás několik denně sesype. Některé závažnější, jiné méně. Tak došlo i na řešení následujícího problému zákazníka:
„V našem prostředí SharePoint 2016 máme stav, že chceme-li si položku seznamu zobrazit pomocí funkcionality Lookup Field, funguje nám to pouze v náhledu; pokud o její zobrazení usilujeme na celé webové stránce, hlásí SharePoint, že stránka neexistuje (404 Page not found).“

Nejprve byl tento incident posunut na vývojáře aplikace, jíž součástí seznam byl. Po nějaké chvilce se to již posunulo do našeho týmu zákaznické podpory. Byli jsme v kontaktu s vývojářem, a po společné zevrubné kontrole stavu infrastruktury (vývojář + 2 infrastrukturní konzultanti platformy) začínalo být jasné, že v našich silách řešení pravděpodobně nebude.

Zeptáme se dále

Moc často to neděláme, ale v tomto případě došlo na vytvoření tiketu směrem k Microsoft Premier Support. Nejednalo se o kritický incident, nebylo potřeba z toho dělat Áčko, postačil další, méně závažný stupeň.
Po výměně podrobností s inženýrem na straně Microsoftu došlo na následující: Tiket byl předán na eskalačního inženýra s vazbou na produktovou skupinu. Dále bylo na straně Microsoft vybudováno prostředí, na kterém by měl být problém reprodukovatelný. To se podařilo (postavit prostředí i reprodukovat problém) a do druhého dne jsme měli informaci, že problém je potvrzen a jedná se o chybu v technologii. Řešit se to tedy bude dále s produktovým týmem.
Následně jsme byli informováni, že Microsoft na tento problém připraví fix, který bude součástí Cumulative Update December 2019. Byli jsme pochváleni za zjištění tohoto problému a jeho přesný popis. Údajně jako první na světě. Dále jsme dostali podrobně popsané náhradní řešení, jehož implementaci ale zákazník odmítl.

Když nadešel čas

V prosinci se v našem mailboxu objevila následující zpráva (publikujeme výňatek):
Today, I can confirm that the fix is included in the just released December 2019 CU for SharePoint 2016.

Please see my colleague’s blog post for all the download URLs and KBs -> https://blog.stefan-gossner.com/2019/12/10/december-2019-cu-for-sharepoint-server-2016-is-available-for-download/ 
The fix is mentioned in this KB:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4484178/december-10-2019-update-for-sharepoint-enterprise-server-2016-kb448417

Závěr

I malý problém někdy může znamenat zajímavou cestu v procesu jeho řešení. V tomto případě zafungovalo vše, co mělo, a to ještě velmi rychle. Spokojenost na všech stranách to jen podtrhuje, uspokojení z dobře odvedené práce nevyjímaje. Za řešení jsme Microsoftu nic neplatili (ta tak u problémů v produktech je) a Mainstream zase po čase pomohl vyhladit nejednu vrásku.

Tým Managed Services and Support 

 

 Zajímá Vás více? Neváhejte a kontaktujte náš obchodní tým na emailu obchod@mainstream.cz. 

 

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.