Webináře Červen

Naše pracovní návyky se v poslední době radikálně změnily a začali jsme naplno využívat nástroje pro vzdálenou práci. Aby z toho nebyl zbytečný chaos, nebo dokonce katastrofa, je tyto nástroje nutné zabezpečit, efektivně využívat a provozovat.

Jak na to Vám poradíme ve dvou webinářích, které jsme pro Vás připravili na červen.

Bezpečný home office v příkladech

17. 6. 2020
10:00 – 11:00

Cena: ZDARMA

Zaměříme na praktické kroky, které se nesmí opomenout v případě, že Vaše společnost umožňuje práci z domova. Jedná se o hlavní prvky bezpečnosti, které jsou nezbytné pro bezpečnou domácí kancelář, pro zabezpečení práce uživatelů, k ochránění firemního prostředí a k úplnému zabezpečení dat. Webinář bude veden jako sada ukázek skutečných scénářů, nástrojů a informací pro práci se zabezpečením dat.

Obsah:

 • Představení bezpečnostního checklistu – minimální varianta,
 • Ukázka funkčního prostředí splňujícího bezpečnostní checklist,
 • Příklad zabezpečené práce z domova z pohledu uživatele,
 • Příklad zabezpečené práce z domova z pohledu správce IT,
 • Příklad zjednodušené architektury zabezpečení,
 • Dva praktické scénáře,
  • Jen s technologiemi Microsoft a Microsoft 365,
  • Druhý v kombinace Microsoft a Fortinet Security Fabric,
 • Závěrečná diskuze.

Přednášející:

Ladislav Šolc – několik let působil jako konzultant, následně pracoval v Microsoftu, kde se specializoval především na oblast IT bezpečnosti. Od roku 2008 je spolumajitelem společnosti Mainstream Technologies, kde působí jako Managing Partner a věnuje se strategickému směrování, rozvoji nových služeb a budování týmu kybernetické bezpečnosti.

Jak využívat Microsoft 365 včetně Microsoft Teams
i po skončení plošného home office

24. 6. 2020
10:00 – 11:00

Cena: ZDARMA

Díky koronaviru spousta firem nasadila Microsoft 365 nebo Teams narychlo. Během workshopu se dozvíte, jak můžete své aktuální řešení posunout dál, aby Vám bylo ku prospěchu i po skončení první větší vlny home office. Poradíme, jak lépe doladit a zabezpečit prostředí, a jak přehledněji využívat aplikaci Teams. Budete lépe připraveni na případnou druhou vlnu home office nebo na rozhodnutí zaměstnavatele rozšířit práci z domova.

Obsah:

 • Efektivní správa M365 – firemní identity, synchronizace s on-premises řešením, sdílení dokumentů ve společnosti i mimo ni, Conditional Access, nastavení politik,
 • Nastavení Microsoft Teams – jaké metodiky a názvosloví používat včetně ukázky základních scénářů,
 • TOP 5 triků pro pokročilejší používání Teams.

Přednášející:

Dušan Řezníček – nadšenec do světa cloudových služeb nejen Microsoftu. Posledních několik let se u zákazníků věnuje zavedení a migracím on-premise řešení do Microsoft 365. V Mainstreamu vede tým Microsoft 365 Infrastructure a zastává pozici architekta.

Ondřej Kužela – cloudovým službám Microsoftu se věnuje několik let. V poslední době se zaměřuje především na správné přijetí Teams a ostatních služeb koncovými uživateli, kterým pomáhá s mapováním pracovních procesů na jednotlivé nástroje. V rámci Mainstreamu vede tým cloudových adopcí.

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.