Webinář: Novinky v aplikacích Alenka a TeamsGuard pro bezpečnost Microsoft 365 a firemní vzdělávání

Aplikace Alenka jako průvodce říší Microsoft 365 a TeamsGuard jako strážce při zakládání a správě týmů. Spousta novinek a živých ukázek!

Alenka je nově certifikována společností Microsoft. Otevírá svou náruč nejen pro technologie Microsoft, ale nově pomáhá i se školeními ve standardu SCORM! A to stále přímo v Teamsech. Jak? Přijďte se podívat!

Povolit vše či zcela utáhnout šrouby v oblasti schvalování nových týmů a hostů v Microsoft Teams? Najdeme společně odpovědi a naživo ukážeme, jak nový modul pro schvalování hostů do Vašeho tenantu vypadá.

Alenka a TeamsGuard mají hodně společného – oba bydlí v Teamsech, oba jsou užiteční, oba ulehčí práci Vašim zaměstnancům a oba jsou zprovozněni ve Vašem prostředí doslova na pár kliknutí. Pojďte je navštívit. 

Aplikace Alenka jako průvodce říší Microsoft 365 a TeamsGuard jako strážce při zakládání a správě týmů. Spousta novinek a živých ukázek!

29. 04. 2021
9:00 – 10:00

Cena: ZDARMA

Komu je webinář určen: administrátorům a klíčovým uživatelům aplikace Microsoft Teams, CIO, IT profesionálům

Obsah:

  • úvod, stručné představení aplikací Alenka a TeamsGuard,
  • certifikace a zařazení e-learningové aplikace Alenka do Microsoft Store, význam pro uživatele,
  • novinky v e-learningové aplikaci Alenka, nejen z pohledu technologického, ale i obsahového,
  • novinky v aplikaci TeamsGuard.

Přednášející:

  • Lukáš Gross, business development manager, Mainstream Technologies,
  • Ondřej Kužela, vedoucí týmu cloudových adopcí, Mainstream Technologies​,
  • Dušan Řezníček, delivery manažer, Mainstream Technologies

Těšíme se na setkání!

Chcete se o aplikaci Alenka a TeamsGuard dozvědět víc už nyní?

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.