Webinář Kybernetická bezpečnost a správa zranitelností ve veřejné správě

Společnost Mainstream Technologies je leader v oblasti IT bezpečnosti na českém trhu. Naše služby řeší metodicky a zevrubně komplexní výzvy kybernetické bezpečnosti.

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na webinář, který reaguje na aktuální dění na poli kybernetické bezpečnosti. Představíme Vám nejnovější možnosti ochrany a přístupů ke správě zranitelností informačních systémů.

Webinář Kybernetická bezpečnost a správa zranitelností ve veřejné správě

20. 5. 2021
10:00 – 11:00

Cena: ZDARMA

Webinářem Vás provedou naši experti z oblasti kybernetické bezpečnosti Ladislav Šolc a Tomáš Polák. V průběhu webináře zodpovíme i Vaše dotazy, které budete moci položit přímo během akce, nebo zaslat předem pomocí registračního formuláře. 

Účast na webináři je zdarma, neváhejte a přizvěte také své kolegy.

Obsah:

  • odhalování aktuálních zranitelností a jak na ně reagovat,
  • každodenní přehled a kontrola zásadních zranitelností,
  • jak zvýšit ochranu proti ransomware útokům,
  • zotavení z následků kybernetického útoku,
  • praktické ukázky a reálné situace.

Těšíme se na setkání!

Na závěr webináře vylosujeme výherce,
pro jehož organizaci provedeme detekci zranitelností zdarma.

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.