Webinář: Jak na outsorcing IT

Pomůžeme Vám snížit náklady na provoz

Poslední měsíce většinu z nás přiměly změnit zaběhnutý styl práce. Některé změny pravděpodobně zůstanou, nejspíš budeme více kombinovat práci v kanceláři s prací z domova. A proto je důležité věnovat pozornost efektivnímu využití, provozování a zabezpečení nástrojů, které pro vzdálenou spolupráci využíváme. Jak na to vám poradíme během několika webinářů. První webinář se věnuje tématu Jak na outsourcing IT služeb.

Jak outsourcing IT služeb – pomůžeme vám snížit náklady na provoz

Škrtání firemních nákladů se nejspíš nevyhne ani nákladům na lidské zdroje. Nabízíme jednoduchou možnost, jak dočasně nebo dlouhodobě pokrýt chybějící pracovníky IT oddělení, aniž by to ovlivnilo chod vašeho firemního IT. Na webináři vám představíme rozsah služeb a činností, které je možné outsourcovat z pohledu podpory IT prostředí a detailněji probereme vybrané služby, které můžete nechat na nás.

  • Microsoft 365 lifecycle – nečekejte až to přijde, buďte připraveni. Informace, co se chystá, jaké budou dopady a jak novinky využívat vám servírujeme včas, přehledně, srozumitelně.
  • Skenování zranitelností – pro každého, kdo chce mít své IT pod kontrolou. Služba ve svých variantách pokrývá jak malé zákazníky s desítkami a stovkami IP zařízení, tak rozsáhlé sítě, kde kontroluje desítky tisíc IP prvků typu PC, servery, tiskárny, webkamery, switche, routery, firewally, webové aplikace atd.
  • SharePoint HealthCheck – představíme službu, která umožní kompletní rozbor stavu vaší SharePoint farmy z pohledu doporučení Microsoftu, využitelnosti zdrojů hardware a kontroly nastavení celého prostředí.
  • Professional services – služba, která zjednoduší správu vašeho IT prostředí a přinese okamžitou kontrolu stávajícího stavu. Poradíme vám, jak lze jednoduše ušetřit a zvýšit efektivitu vašeho IT.

 

KDY: 26. 5. 2020, 10:00 – 11:00

 

Účast na webináři je zdarma, podmíněna předchozí registrací ZDE

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.