Vyzkoušejte služby Řízení životního cyklu Microsoft 365 a SharePoint HealthCheck zdarma!

18. srpna 2020

Služba Microsoft 365

Online služby z rodiny Microsoft 365 je nutné řídit. Pokud nemáte čas stále sledovat všechny změny, které se dějí, vyzkoušejte na 14 dnů zcela zdarma službu Řízení životního cyklu Microsoft 365. Řízení životního cyklu Microsoft 365 nabízí trvalý monitoring aktuálního dění ve světě Microsoft 365 a souhrnný přehled toho podstatného pro konkrétní organizace.

Služba poskytuje informace, co podstatného, kdy a v jaké šíři se chystá, a doporučení, jak se na změny připravit. Dále představuje funkce, které stojí za využití, analyzuje zabezpečení prostředí organizace a upozorní na aktuální upozornění (alerty) vydávané společností Microsoft.

 

Hlavní přínosy

 • Služba je založena na sledování aktuálního stavu konkrétního prostředí Microsoft 365, jeho vývojové mapy, využívání zákazníkem a alertů publikovaných Microsoftem,
 • Z informací od Microsoftu jsou vybírány pouze ty relevantní pro konkrétního zákazníka, jsou zpracované do snadno pochopitelné podoby a doplněné informacemi vycházejícími ze znalostí našich odborníků na Microsoft 365,
 • Informace
  • Jsou aktuální, zákazník ví, co je nového, zajímavého a co stojí za pozornost,
  • Odrážejí stav konkrétního Microsoft 365 prostředí a přinášejí doporučení, jak ho spravovat,
  • Včas umožní udělat nutné úpravy či změny pro bezproblémový chod,
  • Slouží jako podklad pro rozhodování, mají bezpečnostní ráz a mohou mít dopad na nefunkčnost služeb ovlivňujících obchodní činnost firmy,
  • Jsou poskytovány elektronickou formou v českém nebo anglickém jazyce.

SharePoint HealthCheck

Správci IT si často nejsou jistí, v jakém stavu je jejich SharePoint prostředí. Uživatelé se často ptají, proč je SharePoint pomalý, proč nemohou vyhledat některé dokumenty, zda vidí data, která jsou určená pouze pro ně. Jste na tom podobně? Nabízíme vám testovací sken SharePointu. Pokud nenalezneme žádnou kritickou zranitelnost, získáte od nás tento sken zdarma, jako bonus vám přidáme vygenerovanou dokumentaci. Jestliže objevíme zranitelnosti, je pouze na vás, jestli si budete chtít službu objednat a získat kompletní report, dokumentaci a jednodenní workshop.

Díky této službě už nebude pohled do SharePoint logu pro administrátory noční můrou. SharePoint HealthCheck poskytuje kompletní rozbor stavu vaší SharePoint farmy z pohledu doporučení Microsoftu, využitelnosti zdrojů hardware a kontroly nastavení celého prostředí.

 

Kdy službu využít

 • V Microsoft SharePoint prostředí se vyskytují problémy a administrátor potřebuje ověřit, že se nejedná o následek špatné konfigurace systému,
 • Logy na Microsoft SharePoint serverech jsou plné chyb a je nad síly administrátora posoudit u každého z nich závažnost pro chod prostředí,
 • Neexistuje dokumentace pro Microsoft SharePoint prostředí,
 • Zákazník má novou Microsoft SharePoint farmu a administrátoři chtějí mít přehled o tom, jak se bude prostředí měnit v čase,
 • Zákazník chce mít jistotu, že dodavatel při instalaci nového prostředí odvedl dobrou práci.

 

Hlavní přínosy služby

 • Vyhledání kritických chyb v prostředí zákazníka, upozornění na tyto chyby a pomoc při předcházení fatálního selhání stěžejního firemního systému,
 • Rychlá analýza prostředí zákazníka (během dvou dnů),
 • Workshop s výsledky analýzy, vysvětlení nalezených chyb včetně jejich důsledků,
 • Kompletní přehled aktuálního stavu prostředí zákazníka včetně podrobné dokumentace.

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.