ÚJV Řež a Mainstream dlouhodobě spolupracují na implementaci a adopci cloudových a komunikačních řešení Microsoft

8. září 2020

První spolupráce ÚJV Řež se společností Mainstream Technologies začala již v roce 2016 a spočívala v nasazení Microsoft Dynamics CRM řešení, které bylo čistě cloudové. Po úspěšné implementaci se zákazník zaměřil na obecnou problematiku cloudových technologií Microsoftu a společně s Mainstream realizoval základní funkcionality pro řízení hybridního prostředí v ÚJV Řež. Jednalo se především o služby Microsoft Azure Active Directory, správu identit, implementace Windows 10 a nasazení Microsoft 365 Pro Plus.

„Se spoluprací s firmou Mainstream jsme byli velice spokojení, a proto jsme se rozhodli spolupracovat i při implementaci dalších cloudových technologií a služeb. V roce 2019 jsme spolu s Mainstream nasadili v ÚJV Řež cloudové úložiště OneDrive. Partneři z Mainstream nám kromě nasazení pomohli také s adopcí řešení. Jako další krok pro usnadnění práce s OneDrive jsme spustili interní vzdělávací portál, který běží na Microsoft SharePoint online. Uživatelé na portálu naleznou potřebnou dokumentaci, vzdělávací videa a materiály, tipy a triky. Je důležité podotknout, že OneDrive využívá opravdu celá společnost.“ uvádí Mgr. Eduard Jiran, aplikační manažer ICT ve společnosti ÚJV Řež.

Na počátku roku 2020 začali v ÚJV Řež zvažovat zavedení Microsoft Teams. Díky příchodu koronaviru a akutní potřebě vzájemné online spolupráce mezi zaměstnanci a připojení na firemní data vlastně odkudkoliv, se rozhodnutí uspíšilo. V druhé polovině března došlo za pomoci Mainstream k nasazení aplikace Teams v tak zvané zrychlené implementaci. Odborníci z Mainstream doporučili, jak vhodně Teams nastavit přímo pro potřeby ÚJV Řež, v souladu s firemní kulturou a potřebami zaměstnanců. Následně proběhlo školení zaměstnanců a vzdělávací kampaň v rámci interní komunikace. Současně na vzdělávacím portálu došlo k rozšíření nabídky návodů také o návody pro práci s aplikací Teams.

„Díky zkušenostem a profesionálnímu přístupu kolegů z Mainstream jsme Teams mohli nasadit tak, aby byli spokojení zaměstnanci, ale také abychom hned od počátku nastavili jasná pravidla používání a zabránili tak zbytečnému chaosu při vytváření a správě týmů, při sdílení dokumentů, přidělování oprávnění. Tím jsme si ušetřili zbytečné starosti se správou aplikace, řešením nedostatečného úložného prostoru a následným omezováním uživatelů v budoucnosti,“ říká Mgr. Eduard Jiran a doplňuje: „Celá implementace Teams včetně interní komunikace a školení proběhla v necelých třech týdnech. Díky znalostem a perfektní práci kolegů z Mainstream tak naši zaměstnanci byli schopni v době karantény fungovat na dálku stejně efektivně, jako kdyby pracovali z kanceláře.“

Zákazník ÚJV Řež, a.s.
Popis projektu

Dlouhodobá spolupráce na implementaci a adopci cloudových a komunikačních řešení Microsoft

 • 2016 – nasazení Microsoft Dynamics CRM
 • Dále obecná problematika Microsoft cloudových technologií – realizace základních funkcionalit pro řízení hybridního prostředí, především o služby Microsoft Azure Active Directory, správu identit, implementaci Windows 10 a nasazení Microsoft 365 Pro Plus.
 • 2019 – nasazení cloudového úložiště OneDrive, spuštění vzdělávacího portálu na Microsoft SharePoint online.
 • 2020 – nasazení Microsoft Teams v souladu s potřebami organizace, s firemní kulturou a potřebami zaměstnanců. Následně proběhlo proškolení zaměstnanců a vzdělávací kampaň v rámci interní komunikace. Došlo k rozšíření návodů na vzdělávacím portále také o návody k aplikaci Teams.
Délka projektu
 • Dlouhodobá spolupráce od roku 2016 – 4 roky
 • 2020 – implementace a adopce Microsoft Teams – 3 týdny
Kolika uživatelů se řešení týkalo
 • Microsoft OneDrive – ÚJV Řež cca 800 zaměstnanců
 • Microsoft Teams – 1200 zaměstnanců
  • Centrum výzkumu Řež 400 zaměstnanců,
  • ÚJV 800 zaměstnanců
Produkt
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Windows 10
 • Microsoft 365 Pro Plus
 • Microsoft OneDrive
 • Microsoft SharePoint online
 • Microsoft Teams
Výzvy
 • Implementace a adopce Microsoft Teams – rychlost rozhodnutí zákazníka a následná rychlá implementace z důvodu příchodu COVID-19.

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.