Řízení životního cyklu Microsoft 365

Přechodem do M365 se dostáváte do kontinuální změny, kterou je nutné sledovat a řídit a my vám s tím umíme pomoc.

Řada zákazníků aktivně využívá M365 a Microsoft neustále přichází se zásadními změnami. Vše sledujeme a třídíme pro vás to podstatné týkající se vaší infrastruktury. 

Přínosy služby Řízení životního cyklu Microsoft 365: 

 • Trvalý monitoring aktuálního dění spojeného s děním ve světě Microsoft 365.
 • Přístup na portál, kde jsou zprávy přeložené do češtiny (nic důležitého vám neunikne)
  • Jasný a souhrnný přehled toho podstatného pro vaši organizaci.
 • Doporučení, jak se na příchozí změny připravit.
 • Představení zajímavých funkcí, které stojí za využití.
 • Upozornění na aktuální alerty, které vydává přímo společnost Microsoft.

Informace získáte těmito způsoby:

 • Online – emailové notifikace a přístup na webovou stránku
 • Na pravidelných měsíčních online schůzkách
 • Nebo na pravidelných individuálních měsíčních schůzkách (nutný přístup Global Reader)

Služba je založena na sledování aktuálního stavu vašeho prostředí Microsoft 365, jeho vývojové mapy, využívání zákazníkem a upozornění – alerty (informace s různou úrovní závažnosti) publikovaných společností Microsoft.

Zajímá Vás více? Máte zájem si službu vyzkoušet? Neváhejte a kontaktujte náš obchodní tým na emailu obchod@mainstream.cz.

   

   

   

   

  Vážení obchodní partneři,

  naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

  Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

  Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

  Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

  Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

  Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

  Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

  Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

  Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

  V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

   

  Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

   

  Luboš Růta

  Výkonný ředitel

  Mainstream Technologies, s.r.o.

  Martin Cígler

  Jednatel

  Seyfor, a. s.