Webinář – Microsoft Teams efektivně a bezpečně

Rádi bychom Vás pozvali na webinář Microsoft Teams efektivně a bezpečně.

Na webináři se dozvíte jak pracovat s aplikací Microsoft Teams počínaje automatizací a schvalováním nových týmů, přes bezpečnost samotného používání a nastavování Teams prostředí, až po nejzajímavější top tipy a triky při používání Teams.

Představíme Vám také naši novou aplikaci TeamsGuard. Aplikace je umístěná přímo v prostředí Microsoft Teams a uživatelům umožní jednoduše vytvořit žádost o založení týmu a odeslat ji ke schválení. Pověřená osoba pak následně žádost schválí a dojde k automatickému založení týmu. Další možnosti aplikace představíme během webináře.

Microsoft Teams efektivně a bezpečně

19. 11. 2020
10:00 – 11:00

Cena: ZDARMA

Komu je webinář určen: administrátorům a klíčovým uživatelům aplikace Microsoft Teams, CIO, IT profesionálům

Obsah:

  • bezpečné používání a nastavování Teams,
  • automatizace a schvalování týmů,
  • principy Teams governance,
  • top 10 tipů a triků,
  • ukázka práce s aplikací TeamsGuard,
  • závěrečné otázky a diskuse.

Přednášející:

  • Lukáš Gross, business development manager, Mainstream Technologies,
  • Ondřej Kužela, vedoucí týmu cloudových adopcí, Mainstream Technologies​,
  • Dušan Řezníček, vedoucí týmu Microsoft 365 Infrastructure, Mainstream Technologies.

Těšíme se na setkání!

Chcete se o aplikaci TeamsGuard dozvědět víc už nyní?

Navštivte také web www.vseoteams.cz,
nebo nás kontaktujte přímo na adrese teamsguard@mainstream.cz.

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.