Obchodní tým společnosti Mainstream Technologies posiluje Ctirad Mareš

3. srpna 2020

Od 3. srpna 2020 přichází do obchodního týmu Mainstream Technologies významná posila. Novým obchodním ředitelem pro státní správu se stává Ctirad Mareš.

Ctirad Mareš přichází do Mainstream Technologies po 17 letech ve společnosti Microsoft, kde působil na pozici obchodního manažera pro státní správu. Před působením v Microsoftu pracoval 10 let jako obchodní manažer ve společnosti Xerox, a krátce také ve společnostech ICL a Logica, vždy v segmentu veřejné správy.

„Po téměř 30 letech práce ve velkých nadnárodních korporacích jsem rád přijal výzvu pracovat pro významnou českou firmu, která patří na špičku v oblasti poradenství a implementace informačních a komunikačních technologií. Mým cílem bude nabídnout naše schopnosti a kompetence segmentu veřejné správy a pomoci tak dalšímu rozvoji e-governmentu v České republice,“ říká Ctirad Mareš.

„Jsem velice rád, že náš obchodní tým posílí tak zkušený obchodník, jako je Ctirad. Očekáváme, že s jeho pomocí významně zvýšíme náš tržní podíl v oblastní státní správy, které jsme se doposud věnovali spíš okrajově. Ctirad je jeden z nejzkušenějších obchodníků na českém trhu a vnímám jeho příchod jako vykročení Mainstreamu do nové oblasti,“ dodává Luboš Růta, výkonný ředitel společnosti Mainstream Technologies.

Ctirad Mareš studoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor elektronické počítače. Ve volném čase se rád věnuje lyžování, cestování a rodině.

Fotografie Ctirada Mareše ke stažení

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.