O365 Týmová spolupráce a komunikace

Díky několikaleté specializaci, našim znalostem a zkušenostem z největších projektů v ČR i v zahraničí, jsme připraveni zrealizovat klíčové projekty pro moderní komunikaci a spolupráci u našich zákazníků. Projekty realizujeme od konzultací, přes dodávku celého řešení na klíč, až po adopční kampaně a změnové řízení. Působíme také na straně zákazníka (např. u projektů řízených a dodávávaných přímo ze strany dodavatele) a prostřednictvím našich projektových manažerů a architektů zajištujeme hladký průběh projektu.

Základní stavební kameny O365

 
Stavební kameny každého O365 projektu: bezpečnost a správa identit, soulad s vnějšími a vnitřními předpisy, koncová zařízení, pravidla používání, komunikace a adopce, scénáře využití, aplikace a jejich integrace, provoz a podpora.
Active directory

Přínosy pro zákazníka

 • Zkušený a znalý tým pro všechny oblasti „stavebních kamenů“
 • Vlastní metodika pro nasazení platformy O365
 • Zkušenosti z nejvýznamnějších migračních a implementačních projektů
 • Realizace projektu od technické konzultace po dodávku na klíč
 • Řízení projektu naším projektovým manažerem

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Moderní spolupráce

 
Vlastní implementační metodologie nám umožňuje minimalizovat objem custom vývoje a zaměřovat se na oblasti budování intuitivního uživatelského rozhraní, integrace a procesní compliance. Nosným principem pro sdílení obsahu je pak koncept Search Driven, kdy pomocí předdefinovaných dotazů distribuujeme nejaktuálnější a nejpopulárnější obsah směrem k uživatelům. Pro podporu týmové spolupráce využíváme posledních trendů a technologií.
Active directory

Přínosy pro zákazníka

 • Moderní a přívětivé uživatelské rozhraní intranetu
 • Omezení duplicitního ukládání obsahu
 • Možnost nasadit intranet v cloudu, on premise, nebo v hybridním scénáři
 • Vybudování firemní znalostní databáze
 • Low code přístup pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti portálu

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Adopce a změnové řízení

 

Nové technologie, které firmy poskytují svým zaměstnancům, mohou pro zaměstnance znamenat zásadnější změnu ve způsobu jejich práce. Tyto nástroje mají potenciál zaměstnancům práci zjednodušit a zefektivnit. Pokud jsou ale špatně používány nebo jejich uživateli nepochopeny či nepřijaty, mohou mít místo toho negativní dopad jak na fungování, tak spokojenost zaměstnanců. Výše uvedené platí také pro nástroje Office 365, kde například Microsoft Teams není pouze o přijetí nového nástroje, ale také o změně firemní kultury komunikace. V rámci našich adopčních kampaní pomáháme ve firmách s přijetím a využíváním nových technologií a využíváme naše zkušenosti s nasazením Office 365 v největších firmách v ČR.

Stavební kameny každého adopčního projektu: analýza aktuálního stavu a uživatelských potřeb, plánování nejvhodnějšího postupu adopce, příprava textových a video vzdělávacích materiálů, komunikační kampaň a příprava komunikačních materiálů, školení uživatelů. 

Active directory

Přínosy pro zákazníka

 • Osvědčený přístup k adopci nástrojů Office 365
 • Velmi rychlé nasazení díky předpřipraveným materiálům
 • Znalost uživatelských potřeb a scénářů využití Office 365 v jednotlivých odděleních
 • Zkušenost s vedením školení v mezinárodních společnostech
 • Cílení kampaně na zvýšení uživatelské spokojenosti s nástrojem a jeho celkové využívání v rámci společnosti

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Business aplikace

 
Mezi základní stavební kameny pro vývoj efektivně fungujících aplikací patří: Integrace (aplikace si načtou data z externích systémů), Formuláře (moderní UI pro uživatelskou přívětivost), workflow (zajištění procesní compliance), reporting (měření efektivity procesů a mobility (možnost pořídit záznam z libovolného zařízení). Namísto hotových balíčků nabízíme prověřené platformy, které umožní vystavět jednoduché i profesionální agendy, které si klienti dovedou spravovat sami.
Active directory

Přínosy pro zákazníka

 • Budování Paperless center s možností vlastní správy a realizace rozvoje klientem
 • Integrace formulářových aplikací na interní/externí zdroje dat
 • Jednoduché nastavení vlastního vzhledu pro počítače/mobilní zařízení
 • Příprava pokročilých workflow (schvalování, zápisy do podnikových systémů)
 • Měření výkonnosti procesů pomocí reportů

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Intranet Governance

 
Každá aplikace, technologie či platforma vyžaduje pravidla pro její správu a využití – jen tak lze vybudovat dlouhodobě udržitelné prostředí pro týmovou spolupráci a komunikaci. Tým našich specialistů si během svého působení prošel bezpočtem velkých projektů, které determinují Best Practices pro oblasti správy obsahu, řízení vývoje a realizace provozní údržby portálu. Governance modely byly implementovány do různých prostředí (on premise, cloud) a v různých organizacích (lokální, mezinárodní).
Active directory

Přínosy pro zákazníka

 • Procesní zajištění kompetenčních center pro týmovou spolupráci
 • Governance pro prostředí on premise i cloud
 • Procesní a technický model řízení vývoje v intranetu (typy aplikací, způsoby schvalování)
 • Pravidla pro globální správu obsahu (centrální metadata, typy obsahu apod.)
 • Nastavení procesů správy a údržby prostředí intranetu

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Expertní kompetenční centrum

 
Interní kompetenční centrum tvořené našimi specialisty je připraveno nabídnout Vám své praktické zkušenosti a pomoci Vám přestát období implementace nejnovějších technologií. Naši specialisté jsou připraveni nastoupit k Vám a pomoci zhodnotit vhodnost implementace nových služeb a nastavit proces adopce nových technologií s ohledem na specifika prostředí Vaší organizace.
Active directory

Přínosy pro zákazníka

 • Tým Mainstream disponuje špičkovými odborníky na jednotlivé služby O365
 • Sestavení interní Roadmapy adopce služeb O365
 • Pravidelné technické workshopy popisující trendy a novinky
 • Zaškolení interních pracovníků
 • Nastavení provozního modelu O365

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Reference

 

Zaujala Vás naše nabídka

 

Mám zájem o práci v Mainstreamu

* takto označená pole jsou povinná

Chcete Nás slyšet