Managed Services & Support

Poskytování komplexní IT podpory přináší zákazníkovi jistotu, že v případě potíží se má na koho obrátit, a že se dočká pomoci. Naše znalosti a zkušenosti nám v drtivé většině případů umožňují problém řešit a vyřešit, případně najít vhodné náhradní řešení znamenající obnovu fungování technologie či související služby. Cílem je poskytnout zákazníkovi podporu při řešení incidentů či servisních/změnových požadavků. Požadavky přijímáme nonstop 24×7, a na každý požadavek reagujeme v souladu se smlouvou zahájením jeho řešení. Statisticky zahajujeme 87 % požadavků řešení do jedné hodiny.

Infrastrukturní a aplikační podpora

 

Služby komplexní podpory IT se specializací na platformu Microsoft pro oblast privátního i cloudového prostředí, poskytované v režimu až 24×7.

Active directory

Přínosy pro zákazníka

  • Dedikovaný expertní tým zaměřený pouze na poskytování L2 a L3 podpory
  • Podpora až do úrovně 24×7
  • Konzultace či realizace projektů pod supportními smlouvami

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Řízení životního cyklu cloudových služeb

Vytvoření nového či validace stávajícího provozního modelu IT v souladu s řadou zásadních změn, které nasazení cloudu přináší. Jedná se především o zvýšení nároků na koncové uživatele v důsledku zrychlení inovací, zvýšení nároku na IT v důsledku řízení těchto změn a přesun kompetencí IT oddělení. Změny IT služeb totiž již nejsou tradičně řízeny a realizovány IT odděleními, ale poskytovatelem cloudu, tzv. „Servicing model“. Služba Řízení životního cyklu cloudu přináší také pravidelné sledování „road mapy“ cloudu, vyhodnocení případných změn a jejich dopadů na organizaci. Vytvoření plánu adopce změn a jeho realizace umožní IT oddělení včas se připravit na změny spojené s cloudem a jejich nasazení do organizace řídit a správně komunikovat.

Active directory

Přínosy pro zákazníka

  • Pravidelný report / proaktivní informování o změnách a potencionálních dopadech na organizaci
  • Dedikovaná technická podpora se znalostí prostředí organizace
  • Plánování změn a jejich nasazení v dostatečném předstihu
  • Realizace nebo konzultace při zavádění změn do organizace

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Mikro služby

Rychlé a efektivní řešení každodenních situací vedoucí ke zlepšení IT, jako např. operativní kontrola a ověření aktuálního stavu a následné získání podkladů pro nápravná opatření..

Active directory

Přínosy pro zákazníka

  • Snížení pravděpodobnosti IT rizik
  • Zvýšení výkonnosti, korektního fungování
  • Vyšší efektivita procesů

Produktový list

 

Kontaktní formulář


* takto označená pole jsou povinná

Reference

Zaujala Vás naše nabídka

 

Mám zájem o práci v Mainstreamu

* takto označená pole jsou povinná

Chcete Nás slyšet