Jak na změnu firemní komunikace a spolupráce?

I ta nejlepší technologie může mít na firmu negativní dopad, pokud není přijata zaměstnanci. Právě zaměstnanci hrají klíčovou roli při nasazování nových technologií, protože oni budou nové technologie používat. Většina těchto nástrojů má potenciál zaměstnancům práci zjednodušit či zefektivnit, proto je nesmírně důležité zaměstnance nejen proškolit, ale především jim ukázat přínosy na reálných příkladech z jejich běžné denní rutiny.

Výše uvedené platí také pro nástroje Microsoft 365, kde například Microsoft Teams není pouze o přijetí nového nástroje, ale také o změně firemní kultury komunikace. V rámci našich adopčních kampaní pomáháme ve firmách s přijetím a využíváním nových technologií a využíváme naše zkušenosti s nasazením Microsoft 365 v největších firmách v ČR.

Stavební kameny každého adopčního projektu:

 • Analýza aktuálního stavu a uživatelských potřeb
 • Návrh specifických scénářů použití nástrojů Microsoft 365 v dané společnosti
 • Plánování nejvhodnějšího postupu adopce
 • Příprava textových a video vzdělávacích materiálů
 • Komunikační kampaň a příprava komunikačních materiálů
 • Školení uživatelů
 • Podpora uživatelů pro dobu adopce

Proč zvolit adopční kampaně od nás:

 • Používáme komplexní a osvědčený přístup k adopci nástrojů Microsoft 365.
 • Známe velmi dobře technickou stránku Microsoft 365 a umíme propojit světy IT a koncových uživatelů.
 • Máme jednotný brand všech materiálů adopční kampaně s cílením na podporu onboardingu nových zaměstnanců.
 • Disponujeme předpřipravenými materiály, které je možné velmi rychle nasadit.
 • Známe uživatelské potřeby a scénáře využití Microsoft 365 v jednotlivých odděleních.
 • Máme zkušenost s vedením školení v mezinárodních společnostech a výukou na vysokých školách.
 • Cílíme kampaně na zvýšení uživatelské spokojenosti s nástrojem a jeho celkové využívání v rámci společnosti.

Máte zájem o adopční kampaň u Vás ve společnosti? Chcete vědět více informací? Neváhejte a kontaktujte náš obchodní tým na emailu obchod@mainstream.cz.

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.