ŠKODA PRAHA a.s.

Přechod emailové infrastruktury z on-premises prostředí do online prostředí s využitím technologie Microsoft Microsoft 365 (Exchange, Skype for Business) a technologie Microsoft Azure přinesl společnosti ŠKODA PRAHA především usnadnění spolupráce uživatelů a úsporu nákladů na údržbu lokálních serverů. Dalšími přínosy je i zjednodušený přístup k poště a messagingu napříč zeměmi a bez přístupu k interní síti, pravidelné updatování operačního systému a možnost využití dalších služeb v rámci balíčku M365.