GSA

Účelem dlouhodobého kontaktu s agenturou Evropské unie, The European GNSS Agency (GSA), je zajištění kompletní systémové integrace a podpory ICT oddělení GSA, především v následujících oblastech:

 • Poskytování služeb v oblast podpory koncových uživatelů (zajištění zdrojů pro provoz Service Desku a Helpesku, zajištění podpory provozu technologií využívaných Service Deskem a Helpdeskem.
 • Zajištění školení v oblasti IT systémů a software.
 • Údržba IT systémů a zajištění pravidelné maintenance.
 • Zajištění každodenní správy a konfigurace IT systémů.
 • Design a plánování IT systémů.
 • Testování a ověřování IT systémů.
 • Analýza IT systémů.
 • Zajištění projektového řízení IT projektů.
 • Zajištění bezpečnosti IT
 • Udržování a vytváření IT dokumentace
 • Vývoj systémů a aplikací (Microsoft, K2)

Služby jsou poskytovány mezinárodně, kromě ČR, jsou služby poskytovány ve Francii, Španělsku a Holandsku. Část služeb poskytujeme v režimu vyššího stupně zabezpečení a s nutnou bezpečnostní prověrkou.