Alenka učí v APAGCoSyst Česká republika

16. února 2020

V průběhu roku 2020 v APAGCoSyst začali používat řešení Microsoft 365 a samozřejmě bylo nutné naučit zaměstnance s novými nástroji pracovat a efektivně je využívat. Společnost hledala řešení, které by bylo uživatelsky přívětivé a poskytovalo zaměstnancům dostatečnou flexibilitu kdy se chtějí vzdělávat, bez toho, že by si museli vybírat konkrétní termíny kurzů. Důležitým kritériem výběru vzdělávacího nástroje byla názorná forma školení, v tomto případě formou videí. A to byl i jeden z důvodů, proč si společnost vybrala vzdělávací aplikaci Alenka.

Blesková implementace

Nasazení Alenky pro 170 zaměstnanců proběhlo vzdáleně. Samotná implementace, i díky integraci aplikace přímo do Microsoft Teams, proběhla během jednoho pracovního dne. Od finální nabídky do dokončení implementace uběhlo pouze deset dnů.

Zaměstnanci aplikaci používají především na pevných počítačích a noteboocích. Někteří ale využívají i možnost procházet si kurzy na mobilním telefonu například při cestě ze zaměstnání.

„Nečekaným akcelerátorem při rozšiřování povědomí o Alence mezi zaměstnanci bylo uzavření škol. Mnoho škol pro distanční výuku používá právě Microsoft Teams a bylo evidentní, jak spousta našich zaměstnanců, rodičů, uvítala možnost se díky Alence „nachytřit“ a obstát tak před svými dětmi se znalostmi získanými právě díky kurzům v Alence. A to byl velký přínos také pro nás. Zaměstnanci totiž začali pracovat s Alenkou, a díky ní také s aplikacemi Microsoft 365, naprosto přirozeně,“ říká Petr Sochor, Global Vice President of Information Technology ve společnosti APAGCoSyst Česká republika.

Na základě výsledků interní zaměstnanecké ankety bylo více než 80 % zaměstnanců s aplikací Alenka spokojeno, a těšilo se na další rozšíření kurzů, jak z oblasti Microsoft 365, tak přidání vlastních firemních školení.

 

Výhody aplikace Alenka pro APAGCoSyst

 • Rychlé a snadné nasazení aplikace všem zaměstnancům.
 • Centrálně spravovaný obsah školení přímo společností Mainstream Technologies, zákazník nemusí řešit aktualizaci materiálů.
 • Snadnější vzdělávání zaměstnanců, všichni mají přístup ke stejným školením, mohou se vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv.
 • Zaměstnanci se učí s novými technologiemi pracovat rychleji a efektivněji.
 • Usnadnění práce IT odborníků, kteří nemusí odpovídat na dotazy spojené s používáním M365.
 • Možnost sledovat progres zaměstnanců ve vzdělávání.
 • Možnost doplnit do aplikace vlastní firemní školení.

„Centrálně spravovaný obsah školení v aplikaci Alenka přímo společností Mainstream je opravdu velká výhoda. Interně nemusíme řešit vytváření a nahrávání dalších kurzů, vše se děje naprosto automaticky,“ uvádí Petr Sochor, Global Vice President of Information Technology ve společnosti APAGCoSyst Česká republika, a dodává: „Jako příklad mohu uvést kolegyni, která se na nás obrátila s prosbou, jestli jí pomůžeme s přípravou formuláře v aplikaci Microsoft Forms a vysvětlíme jí, jak se s Formsy pracuje. O deset minut později jsme byli s kolegy překvapeni dalším telefonátem, kdy nám kolegyně oznámila, že už to nemusíme řešit, protože v Alence přibyl další kurz právě na Forms.“

Více se o aplikaci Alenka dozvíte na stránce Vše o Teams www.vseoteams.cz.

 

 

O APAGCoSyst Česká republika

Společnost APAGCoSyst Česká republika dodává elektroniku a osvětlovací díly, hotové výrobky a sestavy pro zákazníky v automobilovém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích. Společnost navrhuje design výrobků, vyvíjí a vyrábí produkty podle individuálních návrhů a specifikací. Více informací naleznete na stránce www.apagcosyst.com/czech/.

 

Zákazník APAGCoSyst Česká republika
Popis projektu Dlouhodobá spolupráce na adopci cloudových řešení Microsoft 365

 • Zprovoznění platformy Microsoft 365 v souladu s potřebami a kulturou společnosti APAGCoSyst
 • Spolupráce na adopci aplikací Microsoft 365 zaměstnanci firmy
 • Servisní smlouva na podporu vč. bezpečnosti Microsoft 365
 • Analýza a podpora při migraci e-mailových schránek z Exchange On-Prem do Exchange Online
 • Implementace e-learningové aplikace Alenka
Délka projektu
 • Microsoft 365 – podpora běží
 • Implementace e-learningové aplikace Alenka – 10 dní
Kolika uživatelů se řešení týkalo
 • Adopční služby pro Microsoft 365 – 170 uživatelů v ČR + 70 uživatelů v dalších APAG lokalitách (Švýcarsko, Německo, Kanada)
 • E-learningová aplikace Alenka – 170 uživatelů v ČR
Produkt
 • Microsoft 365
 • Exchange Online
 • E-learningová aplikace Alenka
Výzvy
 • Převzetí již naimplementovaného řešení Microsoft 365 a zprovoznění v souladu s potřebami a kulturou zákazníka
 • Vzdálená práce způsobená pandemii covid-19 v průběhu implementace aplikace Alenka

 

 

Vážení obchodní partneři,

naše společnost Mainstream Technologies, s.r.o., je již nějakou dobu součástí skupiny Seyfor, a.s. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Seyfor, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že formálně zanikající společností je Mainstream Technologies, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 27404978 a nástupnickou společností je Seyfor, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 01572377.

Datová schránka Mainstream Technologies bude zrušena. Pro vaše potřeby je možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Seyfor, a.s., jejíž ID je: 46mti92

Garantujeme Vám, že prováděná změna nebude mít pro Vás, naše obchodní partnery, žádné praktické důsledky a v plném rozsahu zůstanou zachovány služby, které naše společnost poskytuje.

Všechny obchodní a právní vztahy budou beze zbytku dodrženy a nadále tedy platí veškeré smlouvy, objednávky, záruky apod. Kromě výše zmíněné změny označování nástupnické společnosti (Seyfor, a.s., namísto zanikající Mainstream Technologies, s.r.o.), pak zůstávají v platnosti i všechny kontaktní údaje na zaměstnance. Rovněž všechna plnění, dosud poskytovaná zanikající společností Mainstream Technologies, s.r.o., budou v plném rozsahu nově poskytována společností Seyfor, a.s.

Rozhodným dnem dopředné fúze byl stanoven na 1. leden 2023.

Pro naše partnery tato změna reálně znamená, že plnění s DUZP do 31. prosince 2022 bude fakturačně probíhat se společností Mainstream Technologies, s.r.o. a plnění s DUZP od 1. ledna 2023 dále již pod společností Seyfor, a.s.

Dovolujeme si vás zdvořile požádat, abyste v obchodních dokumentech a ostatních listinách (jako jsou objednávky, smlouvy apod.) počínaje tímto datem uváděli místo Mainstream Technologies, s.r.o., již jen označení nástupnické společnosti Seyfor, a.s.

Úhrady plateb prosím zasílejte na bankovní účty uvedené na jednotlivých námi vystavených fakturách.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů jsme Vám nadále k dispozici. Nové e-mailové adresy budou od 1.1.2023 ve formátu jmeno.prijmeni@seyfor.com. Původní e-mailové adresy však zůstávají funkční i nadále. Naše kanceláře a korespondenční adresa zůstávají na původní adrese Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Luboš Růta

Výkonný ředitel

Mainstream Technologies, s.r.o.

Martin Cígler

Jednatel

Seyfor, a. s.