Mobilita

"Naši uživatelé mají celou řadu mobilních zařízení, od mobilních telefonů přes tablety po ultrabooky, ať již vlastní či firemní, a my bychom jim rádi umožnili pracovat v nich s firemními daty. Máme i několik interních aplikací pro tato zařízení, které chceme cíleně distribuovat, zároveň potřebujeme zajistit bezpečnost dat v souladu s našimi zásadami zabezpečení. Vše by mělo fungovat pokud možno automaticky, aby uživatelé se zařízeními nemuseli navštěvovat osobně oddělení Helpdesk“. Tolik ukázka typického požadavku CIO ve větších organizacích.

Správa mobilních zařízení, BYOD

Správa mobilních zařízení (bez ohledu na jejich vlastnictví, tj. zda patří firmě či uživatelům) přizpůsobená existujícím rizikům je realizována prostřednictvím centrálně spravovaného řešení s využitím dalších technologií, pokud možno tak, aby se mobilní zařízení vůbec nemusela dostat z rukou uživatelů, a přesto s nimi uživatelé mohli přistupovat k firemním datům.

Přínosy pro zákazníka

 • Zákazníka podrobně seznámíme s problematikou v organizační rovině a s existujícími riziky
 • Zjistíme požadavky zákazníka na práci s daty a aplikacemi v mobilních zařízeních
 • Zákazníkovi pomůžeme interpretovat rizika provozu mobilních zařízení a návrhy na jejich minimalizaci do všech dotčených oddělení
 • Navrhneme celou infrastrukturu, která je pro správu mobilních a vlastních zařízení nezbytná, s maximální integrací již existujících prvků (například PKI), a to s využitím řešení on-premise, cloudových služeb či jejich kombinací
 • Oblast implementujeme komplexně, tj. s přesahem do PKI, která je zde obvykle nevyhnutelná, a celou infrastrukturu jsme schopni následně i podporovat

Technologie

 • Microsoft Intune
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • AirWatch

Integrace mobilních zařízení do infrastruktury

Splnění požadavků CIO začíná u seznámení se s požadavky zákazníka, jeho bezpečnostními směrnicemi a s aktuální infrastrukturou zákazníka. Dalším krokem je mapování požadavků na stávající technologické možnosti následované definicí cílového konceptu. Implementace pak zahrnuje přípravu infrastruktury, implementaci nutných technologií a jejich přizpůsobení interním procesům zákazníka v souladu se zásadami zabezpečení.

Přínosy pro zákazníka

 • Celou oblast řešíme jako komplexní celek, vytrhávání jednotlivých částí vede pouze k vyššímu TCO
 • Více, jaké všechny technologie musí tato oblast zahrnovat, a jak mají být v základu zabezpečeny
 • Rozumíme jazyku interních zásad zabezpečení, na jejichž vzniku jsme se v minulosti v mnoha případech podíleli
 • Umíme spočítat TCO celého řešení
 • Nedílnou součástí je infrastruktura pro správu mobilních zařízení, které rozumíme a umíme implementovat

Technologie

 • Tato oblast zahrnuje technologie pro správu mobilních zařízení, PKI integrovanou s Active Directory, a má přesah do oblastí firewallů, bezpečné komunikace (nejčastěji HTTPS) a řešení typu Helpdesk

Strategie a migrace koncových zařízení

S našimi zákazníky řídíme životní cyklus migrace koncových zařízení již roky. Získali jsme již dvakrát ocenění Microsoft Industry Awards pro oblast správy a provozu koncových desktopů.

Naším cílem je navrhnout vybudovat stav optimalizovaného životního cyklu desktopu, respektive všech koncových zařízení, včetně přenosných a mobilních.

 • Zhodnocení aktuálního stavu koncových zařízení
 • Kompatibilita provozovaných aplikací s novou verzí operačního systému, návrh řešení pro migraci aplikačních celků
 • Návrh migrační strategie a provozu koncových zařízení
 • Asistované nebo samostatné provedení migrace na novu verzi OS
 • Konfigurace prostředí pro provoz a využití nových funkcionalit
 • Odborné workshopy
 • Provoz a zabezpečení koncových zařízení

Přínosy pro zákazníka

 • Vyzkoušené a ověřené řešení, oceňované postupy a naše zkušenosti
 • Kvalitní a bezproblémový přechod na aktuální verze operačních systémů
 • Jasný plán řízené migrace
 • Cenově efektivní řešení v rozumném čase
 • Volíte řešení od rychlé a spolehlivé migrace k řízenému životnímu cyklu koncového zařízení)

Technologie

 • Deployment toolkit 2010
 • Windows Deployment Services
 • Automated Installation Kit For Windows
 • System Center Configuration Manager

BI pro mobilní zařízení

Požadavky na mobilní technologie analytických a reportingových služeb se během poslední doby velice rychle mění s tím, jak se mění požadavky na rychlost a aktuálnost informací z firemních informačních systémů. Patří mezi ně zejména proces automatizované aktualizace dat a jejich prezentace v reálném čase. Mezi uživatele analytických aplikací dnes mnohem častěji patří i ti zaměstnanci, kteří nejsou aktivními uživateli firemních informačních systémů, ale data z nich potřebují čerpat v různých podobách a sumarizačních pohledech.  Zejména pak management firem potřebuje tyto informace jako jeden z klíčových podkladů pro řízení a plánování. Náklady, komplikace a rizika vyplývající z objemu dat včetně rozmanitosti způsobů prezentace, mohou být výzvou pro vybudování efektivní reportingové a analytické platformy každé firmy. S komplikovaností přichází také otázka, jak udržet náklady na tyto služby. Nemluvě o rizicích spojených se samotným přístupem k datům, ochranou informací i riziky souvisejícími s integrací dat z firemních informačních systémů.

Řešení pro executive reporting a analýzu – Roambi Analytics, které nabízíme je dostupné nejen pro velké společnosti, ale stává se velmi atraktivní také pro malé a středně velké firmy a organizace. Splňuje totiž onu žádoucí rovnováhu mezi bezpečnou a pro management firem finančně výhodnou platformou. Roambi Analytics nabízí nejnižší celkové náklady na mobilní BI ze všech hlavních platforem pro executive reporting. Důkladně prověřené implementace u zákazníků umožňují mimořádnou škálovatelnost a výkonnost integrovaných služeb. Navíc Roambi Analytics díky možnosti integraci s dalšími platformami jako je Microsoft, Oracle, IBM, SAP, SaS a další, vytváří podmínky pro skutečně finančně efektivní řešení executive reportingu. Používá ho management státních úřadů, vzdělávací instituce, podniky i  poskytovatelé služeb.

Přínosy pro zákazníka

 • Zkušenost a znalost obchodních modelů a procesů zákazníků z různých odvětví
 • Cílené řešení využívající nejmodernější mobilní technologie a zařízení
 • Rychlost nasazení a uvedení do provozu, intuitivnost řešení pro běžné uživatele
 • Integrovatelnost nabízeného řešení s klíčovými a běžně rozšířenými technologickými platformami
 • Nedělitelná odpovědnost a šíře našeho portfolia umožňuje dodávat konvergentní řešení jako celek

Technologie

 • Roambi Analytics
 • Rambi Flow
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server Reporting Services
 • Konektory pro integraci s platformami Microsoft, Oracle, IBM, SAP, SaS, apod.

Nabídka služeb

Kontakt

Mainstream Technologies, s. r. o.
City Green Court
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4


Telefon: +420 702 008 794
E-mail: