Digitální firemní komunikace

Žijeme v informační společnosti, kde vyhledávání, třídění, sdílení informací a elektronická komunikace je základním pracovním nástrojem. Žijeme v době, kde se elektronický dokument stvořil a prochází evolučním fází. Zamysleli jste se někdy, kolik času strávíte odpovídáním na e-maily kolegů, hledáním správné verze dokumentu, hledání aktuální firemní šablony, smlouvy, pracovního postupu nebo nabídky pro klienty. Umožníme vám mít kategorizované dokumenty na jednom místě podle potřeby, rychle informovat zaměstnance, podpoříme procesy společnosti, snížíme cestování a zrychlíme setkání pomocí video hovorů, sjednotíme firemní marketing (vnitřní, vnější) pokud s námi přejdete do digitálního světa dokumentů.

Integrovaná komunikace

(e-mail a kalendářové služby, IM, audio / video konference)

Mít dostupné informace odkudkoliv již není výsadou pouze několika málo uživatelů, ale stalo se to běžnou součástí dnešní práce. Navíc díky využívání spotřebitelských zařízení (tzv. konzumerizace IT) dnes uživatelé nativně požadují přístup ke svému firemnímu poštovnímu účtu, kalendáři či dokonce k firemním datovým zdrojům.

Microsoft sjednocená komunikace založená na technologiích Microsoft Exchange a Lync tvoří nezbytnou součást moderních společností. Okamžitý přístup k emailu odkudkoliv na jakémkoliv zařízení, online komunikace s kolegy nebo partnery, sdílení souborů nebo telekonference výrazně zkvalitňují a zefektivňují teamovou spolupráci.

Přínosy pro zákazníka

 • Moderní, uživatelsky přívětivé prostředí
 • Zvýšení produktivity zaměstnanců
 • Komunikace v reálném čase odkudkoliv
 • Snížení nákladů na telefonii, cestování…
 • Integrace Microsoft Exchange s Microsoft Lync včetně hlasových služeb
 • Integrace a migrace do Office 365, implementace hybridních scénářů 
 • Univerzální autentizační platforma ADFS pro heterogenní prostředí

Technologie

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft Lync
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft o365
 • Produkty třetích stran a další

Portálová řešení

Firemní portály jsou vynikající volbou pro konsolidaci aplikačního a informačního portfolia v IT prostředí klienta. Portál vytváří jednotné místo, kde jsou přehledně prezentovány informace napříč celou společností i jednotlivými odděleními. Portály se tak stávají centrálním vstupním bodem, který poskytuje prostor pro sdílení dat, výsledků práce a všeho, co ke své práci uživatelé potřebují.

Podnikový intranet

Implementujeme centrální firemní intranety včetně všech běžných agend potřebných pro každodenní provoz. Uživatelé naleznou běžné podnikové agendy a informace rychle a jednoduše v přehledné formě, čímž se zkracuje doba přístupu k informacím a zjednodušují se tak každodenní úkoly.

Speciální portálová řešení DMS

Implementujeme řešení speciálních podnikových agend správy dokumentů, např. elektronizace a schvalovací řízení faktur, smluv a jiných firemních dokumentů.

Máme modulární řešení zejména pro

 • Evidenci a schvalování smluv, objednávek, faktur, směrnic a dalších
 • Evidenci pracovního času a schvalování žádostí o nepřítomnost
 • Organizační struktura a HR karty zaměstnanců
 • Vyúčtování služebních cest a telefonických hovorů
 • Helpdesk pro evidenci požadavků

Přínosy pro zákazníka

 • Už žádná rozhodnutí na základě špatných informací
 • Naše dlouholeté zkušenost s implementací portálů MS SharePoint
 • Implementujeme rychlé řešení firemního intranetu pro malé a střední podniky
 • Klient má k dispozici okamžité řešení, na kterém lze v budoucnu dále stavět
 • Rychlý a přehledný přístup ke každodenním agendám

Technologie

 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Lync
 • NINTEX Workflow

Budování interních sociálních sítí

Žijeme v informační společnosti, kde komunikace a sdílení informací je základem našeho pracovního života. Nástroje a postupy známé z běžného života přináší své přínosy do firemní společnosti a obráceně. Sociální sítě pro firemní použití je jasným příkladem evoluce elektronické komunikace. Pokud řešíte vzdělávání zaměstnanců, chcete podpořit otevřenou firemní kulturu, chcete rychle informovat, podpořit inovační centra, sbírat a vyhodnocovat zpětnou vazbu a podpořit sdílení zkušeností využijte interní sociální síť.

Přínosy pro zákazníka

 • Rozšíříme řízení projektů o sdílení know-how
 • Připravíme řešení pro rychlé informování o novinkách, nových produktech
 • Řešení zpětné vazby – hodnocení zaměstnanců, manažerů včetně nastavení cílů
 • Řešení pro knowlage base knihovnu – sdílení problémů a hledání řešení ve větší skupině
 • Podpora obchodu při klíčových obchodních případech – hledání skrytých zdrojů společnosti

Technologie

 • Microsoft Yammer

Správa a životní cyklus dokumentů

Práce s dokumenty je oblast, kterou se dnes musí zabývat každá firma. Rozsah se může lišit, ale lze říct, že u většiny z nich tvoří zpracování dokumentů jednu z hlavních částí administrativy firmy. Proto v  poslední době stále více klientů uvažuje o tom, jak tyto administrativní procesy zjednodušit, zrychlit a zrušit jejich papírové zpracování.

Nabízíme kompletní modulární řešení pro centrální evidenci, správu a podporu zpracování dokumentů v rámci různých firemních agend. Řešení DMS od Mainstream Technologies přináší zásadní zlepšení do správy dokumentového obsahu a řízení životního cyklu dokumentů v každé fázi jejich existence.

Máme řešení zejména pro

 • Evidence přijatých dokumentů
 • Zajištění digitalizace a OCR zpracování
 • Elektronická archivace dle platné legislativy
 • Řízený oběh a schvalování dokumentů pomocí elektronického workflow

Přínosy pro zákazníka

 • Naše zkušenosti z mnoha implementací ECM řešení – oběhy faktur, smluv a jiných dokumentů
 • Nahrazení oběhu papírových dokumentů elektronickým systémem
 • Menší chybovost při zpracování díky standardizaci procesu
 • Úspora času potřebného na zpracování a vyhledávání dokumentů
 • Eliminace duplikátů dokumentů ve firmě

Technologie

 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Office 365
 • NINTEX Workflow
 • Produkty z rodiny Kofax Capture

Nabídka služeb

Kontakt

Mainstream Technologies, s. r. o.
City Green Court
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4


Telefon: +420 702 008 794
E-mail: