Cloud

Cloud, nebo cloud computing je koncept a paradigma využívání a poskytování IT infrastruktury podle platebního modelu „pay as you go“. Klíčovým přínosem cloudu je náhrada přímých nákladů na pořizování on-premise hardwarové a softwarové infrastruktury, její aktualizaci, odepisování, upgrade a údržbu. Místo toho zákazník platí za kompletní službu formou pravidelného poplatku. Mainstream Technologies je průkopníkem v budování řešení na cloudu platformě Windows Azure a Office 365 od společnosti Microsoft. Díky této platformě je možné jednoduše stavět škálovatelná zákaznická datacentra, nasazovat webové aplikace, intranety a implementovat další pokročilé scénáře na míru.

Budování privátních a hybridních cloudů

Virtualizace serverové infrastruktury je dnes již naprosto standardní záležitostí. Málokteré řešení je však skutečně automatizované. Cílem privátního cloudu je vytvořit vysoce dostupné a snadno škálovatelné prostředí, kde je možné poskytovat výkon ostatním částem organizace a efektivně ho měřit i účtovat Kombinace privátního a veřejného cloudu umožňuje vybudovat elastické IT a velmi pružně reagovat na požadavky obchodu téměř neomezeným výkonem.

Přínosy pro zákazníka

 • Vysoká dostupnost a automatizace prostředí
 • Snadná škálovatelnost
 • Snížení nákladů na provoz
 • Jednotné nástroje pro správu

Technologie

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft Hyper-V
 • Microsoft System Center
 • Microsoft Azure
 • StorSimple
 • Service Management Automation
 • Azure Pack

Přenos řešení do cloudu

Přenesení řešení do cloudu sestává ze zevrubného plánu zahrnujícího nejen, jakým způsobem a jakou část infrastruktury přenést, ale zejména jaký plán v cloudu zakoupit (u veřejných cloudů), jak následně monitorovat jeho využití a jak celé prostředí spravovat. Následuje návrh cílového uspořádání po dokončení migrace (zálohování, správa, dohled a další) a poté implementace nástrojů pro přenos do cloudu, která by měla podporovat samotný migrační proces s co nejmenšími výpadky a následně umožňovat jednoduchou správu. Výsledkem může být nová a moderní infrastruktura propojená se správou technologií, které si zákazník ponechal ve svém datovém centru či mimo prostředí cloudu.

Přínosy pro zákazníka

 • Vysvětlujeme výhody cloudového prostředí, a to privátního, veřejného i hybridního
 • S platformou Microsoft Azure máme praktické zkušenosti a reference největší v ČR
 • Vytváříme cenovou rozvahu pro přenesení infrastruktury či její části do cloudu
 • Pomáháme s výběrem správné cloudové platformy pro jednotlivé části (IaaS, PaaS, SaaS)
 • Implementujeme podnikové nástroje pro správu cloudových i hybridních prostředí

Technologie

 • Microsoft Azure, Microsoft System Center

Strategie adopce cloudových služeb

Cloud na nás přes marketing útočí ze všech stran a tyto kampaně podstatně snižují orientaci v nabízených službách. Nechat se tímto odradit není správná cesta, protože cloudová řešení přináší značnou úsporu a zjednodušení správy.

Společně hledáme tu nejlepší cestu pro využití ideálních služeb. Naše doporučení vycházejí z dlouholeté praxe, důkladného srovnání nákladů a nejlepších postupů.

Přínosy pro zákazníka

 • Rychlejší zorientování v cloudových službách
 • Doporučení odborníků s reálnými zkušenostmi z praxe
 • Optimalizace prostředí
 • Snížení nákladů na provoz
 • Implementace dle nejlepších postupů z realizovaných projektů

Technologie

 • Microsoft Azure
 • StorSimple

Scénáře využití cloudu (SaaS, IaaS)

Cloudová řešení lze provozovat v několika scénářích. Infrastructure as a Service (IaaS) nabízí virtualizace serverů a  aplikačních serverů v Microsoft Azure. Stejně jako v případě lokálního Hyper-V nebo VMM serveru lze plně spravovat celý počítač. Výhodou je běh dle potřeby a výkonu v daném čase a tím pádem minimální náklady na vlastní infrastrukturu. Typickým příkladem využití IaaS je vytvoření vývojového nebo testovacího prostředí v cloudu a jeho propojení s on premise prostředím pomocí VPN.

Software as a Service (SaaS) je vrcholem pomyslné pyramidy cloudových služeb. V tomto případě je klientovi poskytnuto pouze řešení pomocí přístupu k softwaru. Typickým představitelem této kategorie je O365 (Exchange, Lync a SharePoint Online), kdy klient přistupuje k softwaru jako takovému a je plně odstíněn od technického řešení.

Přínosy pro zákazníka

 • Žádná starost o vlastní hardware
 • Snížení nákladů na IT
 • Snadný přenos virtuálních serverů mezi on premise a cloudem
 • Snadné a rychlé vybudování infrastruktury pro testování, vývoj nebo Disaster Recovery

Technologie

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft Azure
 • Hyper-V
 • Microsoft Office 365

Ukládání dat a zálohování v cloudu

Zálohování dat je jednou z klíčových služeb poskytovaných IT. Bez kvalitního plánu zálohování (a obnovy) se dnes neobejde žádná organizace.

Microsoft přináší na pole zálohování propojení znalostí z Windows Serveru s výhodami cloudového řešení. Ať se jedná o zálohování uživatelských dat nebo celých virtuálních počítačů. Pomocí známého rozhraní (Windows Backup, DPM, VMM) lze zálohovaná data ukládat přímo do Microsoft Azure, kde dochází automaticky k trojitému kopírování zálohovaných dat, čímž se předchází chybám hardwaru.

Naprostým vrcholem propojení on-premise a cloudového úložiště je řešení postavené na zařízení StorSimple. Data jsou ukládána na lokální úložiště a dle frekvence používání dochází na pozadí k přesunu do cloudu. Veškerá uložená data jsou automaticky deduplikována a šifrována.

Přínosy pro zákazníka

 • Automatické zálohy do Microsoft Azure
 • Výhoda automatické trojité kopie dat
 • V případě geo-replikace, datová centra vzdálená stovky kilometrů
 • Automatické šifrování dat
 • Záloha privátních cloudů do Microsoft Azure
 • Integrace do nástroje SC DPM
 • Uživatelsky známé prostředí

Technologie

 • Microsoft Azure
 • Microsoft Windows Server
 • System Center Data Protection Manager
 • System Center Virtual Machine Manager
 • Hyper-V Recovery Manager
 • StorSimple

Zabezpečení informací v cloudu

Cloud představuje ideální místo pro uložení dat a přesun aplikací. Data jsou dokonale zabezpečena, o čemž svědčí mnoho certifikací. Stále ale hrozí lidská a aplikační selhání, která mohou mít dalekosáhlé bezpečnostní důsledky.

Nabízíme naše konzultační zkušenosti v oblasti zabezpečení a zdokonalení bezpečného přístupu k informacím v cloudu. Specializujeme si i na hybridní řešení úložiště, kde veškerá data jsou do cloudu odesílána pouze zašifrovaná a nečitelná pro případné útočníky.

Přínosy pro zákazníka

 • Bezpečné využití výhod cloudu
 • Hybridní implementace s maximální bezpečností
 • Ochrana zálohovaných dat
 • Zabezpečené propojení i v komplexních prostředích

Technologie

 • Microsoft Azure
 • StorSimple
 • Barracuda Firewalls

Nabídka služeb

Kontakt

Mainstream Technologies, s. r. o.
City Green Court
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4


Telefon: +420 702 008 794
E-mail: